اهداف ما درین وبلاگ! | بلاگ

اهداف ما درین وبلاگ!

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

عمده ترین اهداف ما درین وبلاگ آگاهی دهی واطلاع رسانی برای طبقه دهاقین در رده های بالا ، متوسط وپایین است که با چالشها ، مشکلات، راه حلها بخش ترویج کشاورزی آشنای داشته ودر جهت بر طرف کردن آنها دست وآستین بر زده ودر راستای رشد وانکشاف عرصه های مختلف زراعت کار نمایند تا چالشها ومشکلات برطرف شده وراه های حل درست ومناسب را بیابند.

کار ترویج کار یک روزه نیست ، یک شبه هم همه ی مشکلات حل نمیشود بنآ پیوسته کوشش میگردد تا علم ودانش وفهم وآگاهی زراعتی را میان دهاقین وکشاورزان به حیث یک فرهنگ مبدل شود وفرهنگ سازی صورت گیرد وهمه اقشار که در بخشهای گوناگون زراعت کار می کنند به آگاهی کافی وکامل دست رسی پیدا کنند وهمه یکجا دست با هم داده در روشنای آگاهی ودانش کشاورزی ، تخنیک وتکنالوژی ، انتخاب گزینه های خوب جهت افزایش محصولات زراعتی کار نمایند تا چرخ استاده وکهنه وفرسوده زراعت به گردش در آید وحاصلات زراعتی افزایش یابد وهمه ملت از دست آورد دهاقین بصورت وافر استفاده نمایند ودست شان از محتاج بودن وتکدی گری بسوی دیگران باز استد. وملت عزیز مان دست بین ، دهن بین کسی یا افراد واشخاصی نباشد وهمه در رفاه وآسایش بسربرند.

هرگاه بخش مهم واساسی مانند زراعت به خود کفایی برسد انشا الله که دیگر بخشهای خواب برده واستاده نیز به حرکت میایند وزمینه های کار واستخدام در عمده سکتور های مانند صنعت وتجارت وصحت وزیر بناها  مواد غذایی بوجود میاید تقریبا همه به اهداف خویش نایل میگردند.

دیگر هیچ هدفی جز این نداریم

به امید خدا  وبه امید ملت خود کفا ورفاه وآسایش مردم

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت 13:58  توسط عبدالتواب نعیمی  | 
...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:26