فقر بدترین پدیده ی نابود کننده

ساخت وبلاگ
چکیده : فقر بدترین پدیده ی نابود کننده : فقر بدترین وخطر ناک ترین پدیده یست که بشریت را تهدید می نماید ومسیر... با عنوان : فقر بدترین پدیده ی نابود کننده بخوانید :
فقر بدترین پدیده ی نابود کننده :

فقر بدترین وخطر ناک ترین پدیده یست که بشریت را تهدید می نماید ومسیر زندگی شان را خلاف میل شان تغیر داده وبسوی چای هلاکت وبربادی میکشاند ، عوامل گوناگون دست به هم داده تا زمینه های فقر ونادارای را مساعد ومساعد تر ساخته است.

استعمار در پی در بند کشیدن وغلام ساختن انسانها به شیوه وروش های مختلف است ، یکی هم فقر است، حرص زیاد انسانها نیز را فقر را گسترش میدهد، عدم آگاهی وبی دانشی ، اتکا به دانش محلی ، مقاومت در برابر علم ودانش ، عدم فراهم بودن زمینه های آموزش ، نپزیرفتن راه وشیوه های ترویج زراعتی ، مقاومت نشان دادن در برابر تکنالوژی های جدید کشاورزی ، نبود نهاد وبنیاد های انکشافی وغیره ... همه وهمه عواملی اندکه زمینه ی فقر ونادارای را افزایش داده وانسانها را بسوی نابودی وهلاکت می کشاند وباید در برابر عوامل که فقر زا هستند به تمام نیرو به مقابله برخاست وریشه های آنرا در بیخ خشکانید واین راه را ادامه داد تا همه ی ابنای بشر در رفاه وسلامت و خورسندی بسر برند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت 13:32  توسط عبدالتواب نعیمی  | 
...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:26