۵ بدترین حشره | بلاگ

۵ بدترین حشره

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

خیلی وقتها ما حشرات را به دیده ی دشمن نمیبینیم وحتی کشتن آنها را گناه و وبال میدانیم در حالیکه اینطور نیست ، فیصدی از حشرات موجود در کره زمین وکشتزارهای ما مضر وخطر ناک هستند وبدبختانه برخی هنوز به مضربودن حشرات شک دارند.

از بدو پیدایش انسان حشرات همسفر راه آنها بوده ودر اکثر مواقع مزارع وباغهای آنها را صدمه رسانده و انسانها هم آرام ننشسته بلکه در پی فکر وچاره ی آنها بوده وراه وشیوه های گوناگون را جهت ازبین بردن آنها به آزمایش گرفته وهمیشه کوشش کرده که حشرات مضر را نابود ویا کاهش دهد.

حشرات مضر غلیرغم تعداد کم شان بسیار خطر ناک ، ضرر رسان ، برای مزارع وکشتزار ها میباشند ، وانسانها با تمام علم ودانش وتکنالوژی دست داشته قادر نشده اند جمعیت آنها را قلع وقمع ویا بیخ کن نماید، چون این حشرات از خصوصیات وویژه گیهای برخوردار هستند که کنترول آنها خیلی سخت وپر چالش است ، مثلا در برابر ادویه جات کیمیاوی بعدا از چند بار استعمال از خود مقاومت نشان میدهند.

بهرحال حشرات مضر دشمنان سوگند خورده ی ایست که که هیچ گونه نباتی از شر شان در امان نمی مانند وهمه را متضرر میسازند واز ریشه تا میوه را میخورند.

راههای گوناگون جهت جلوگیری ومجادله حشرات مضر وجود دارد میتوان با بکار بردن هر یک آن در کاهش جمعیت ونفوس آن دست کم کاهش بوجود آورد وکشاورزان وباغداران کمتر صدمه بیبینند.

چون وسایل وابزار وادویه جات با کیفیت در دسترس دهاقین ما کمتر قرار دارند بنآ زمینه آسیب دیدن ونقصان خیلی بیشتر وکلان تر است وسالانه دهاقین ازین بابت خسارات هنگفت میپردازند وهیچ نهادی موثر وکارآمد درین راستا وجود ندارد که با دهاقین از طریق راه اندازی کمپاینها ، ورکشاپها (کارگاه های آموزشی) ، سیمینار ها ، آموزشها ، آگاهی دهی  در مزرعه  کارنماید ودهقان وباغدار درزمینه آگاهی ودانای داشته باشد.

سالانه کشاورزان وباغداران کشور عزیز مان افغانستان ازبابت خسارات هنگفت آفات نباتی میلیونها افغانی صدمه میبینند بهتراست که اولیای امور زراعتی ونهادهای مرتبط با زراعت دستور العملهای عملی وکاربردی را روی دست گیرند ودهاقین را همکاری نمایند.

۵ بدترین حشرات مضر عبارتند از:

  • شپشکها
  • میلی بگ
  • سلوگ
  • مگس
  • قانغوذک
  1. Aphids
  2. Mealy bug
  3. Slug
  4. White fly
  5. Japanese beetle
...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 29 مهر 1396 ساعت: 17:12