آبیاری زمستانی | بلاگ

آبیاری زمستانی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

علاج واقعه قبل از وقوع ،ضرب المثل هست که تقریبا در همه امور زندگی صدق میکند، همه موجودات زنده در تمام فصول سال به آب نیاز دارد ، هر نبات به مقدار آب متفاوت نیاز دارد  ودر طول فصل نمویی به چندین بار ضرورت است.

آب معمول ترین ومهمترین ماده ارزان وفراوان در کره ما است که نه رنگ دارد ونه بوی نبود آن به معنی نبود زندگی هست هیچ موجود زنده بدون آب زندگی نموده نمیتواند ، کمبود آن باعث محدود شدن تولید محصولات زراعتی در جهان گشته وخشکسالی وقحطی ونابودی را در پی دارد.

آبیاری در حقیقت تهیه رطوبت کافی به گیاه واضافه نمودن آب به زمین است وهدف عمده واساسی آن اضافه کردن مقدار کافی آب در وقت مناسب به ریشه نباتات میباشد ، خوشبختانه منابع آبیاری در وطن ما افغانستان بسیار زیاد است مانند دریاها ، رود خانه ها ، چاه ها ، کاریزها ، جویها ، حوضها وآبهای استاده وچشمه ها میباشد .

 کیفیت آب آبیاری برای نباتات بسیار مهم است باید کیفیت آب که گیاهان استفاده میکنند خوب باشد واهمیت آبیاری ازهیچ کس پوشیده نیست وگیاه کی به آبیاری نیاز دارد ؟ آبیاری باید منظم ومکمل باشد ، چرا که گیاه بدون آب زنده مانده نمیتواند آب ماده حیات بخش وزندگی بخش برای گیاهان است.

وظایف آب در گیاهان :

 • مواد که در آب حل گردیده به آسانی جذب ریشه میگردد
 • آب در رشد ونموی گیاهان نقش بارز دارد
 • آب محیط فعل وانفعالات کیمیاوی گیاهان میباشد
 • حجره نباتات زراعتی برای تکثیر خویش به آب ضرورت دارد
 • آب در مدیریت وتنظیم درجه حرارت گیاهان تاثیر مثبت دارد
 • ۵۰٪ وزن اکثر گیاهان را آب تشکیل میدهد
 • آب فعالیتهای روزانه گیاهان را کنترول میکند
 • آب باعت افزایش محصولات زراعتی میگردد
 • آب در تجزیه وتحلیل مواد جامد خوراکی گیاهان نقش مثبت دارد
 • بدون آب گیاهی وجود ندارد
 • آب در ازبین بردن آفات وامراض نباتی مزرعه وکشتزار ها نقش بارز دارد
 • آب وگیاهان لازم وملزوم یکدیگراند

آب در همه فصول از نیازهای اشد نباتات بوده ونباید آبیاری فراموش کنیم ولی بدبختانه برخی ها فکر میکنند با فرارسیدن فصل سرما نیازمندی های گیاهان مرفوع گردیده ودیگر نیازی به آبیاری نیست در حالیکه چنین نیست بلکه گیاه در همه وقت نیاز آب دارد اما در فصل سرما وغیر نمویی فعالیتهای بخشهای بالای گیاه متوقف گردیده وبخشهای ریشه همچنان به فعالیت خویش ادامه میدهد درچنین وقت گیاه به آب ضرورت دارد وباغها ودرختان باید آبیاری گردند.

آبیاری درفصل سرما فواید دیگری نیز باخود دارد ، مثلا ازبین بردن کرمهای سفید ریشه خوار ودیگر حشرات مضر را در هر حالت ( تخم ، شفیره ولاروا ) نابود میسازد وگاهی جمعیت آنان را کاهش میدهد.

ازهمه مهمتر اینکه آب باعث رشد ونموی زمستانی ریشه ها گردیده وبا کمبود آب مورد نیاز شان مواجه نمی گردند ، باغداران ودرختان کاران این نکته ظریف را نادیده نگیرند ودرختان خویشرا چند بار آبیاری نمایند.

علاج واقعه قبل از وقوع ، یعنی وقایه وپیشگیری از آفات وامراض گیاهی وپرورش درختان سالم وتندرست در تمام فصول سال بویژه فصل خزان وزمستان با راهکارهای بسیار ساده وپیش پا افتاده ودر عین حال با قیمت ارزان .

عبدالتواب نعیمی

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 7:08